Proiectul UN CLICK DE INFORMAŢIE

Proiectul Un CLICK de inFORMAţie premiat în cadrul ediţiei Assoclic

 

 În urma concursului de proiecte educaţionale, Liceul Teoretic Teiuş s-a aflat printre laureaţii Assoclic, etapa a II-a, 2013, participând în competiţie cu proiectul Un CLICK de inFORMAţie, coordonat de prof. Marius PINTEA, unitatea urmând a fi dotată cu un număr de 8 calculatoare pentru implementarea acestuia.

Campania Assoclic face parte din proiectul “RRResponsabil: fii responsabil, fii solidar – Redu, Reutilizeaza, Recicleaza, oferind o noua şansa persoanelor dezavantajate” şi se înscrie într-o serie de activităţi desfăşurate de Ateliere Fără Frontiere (AFF) şi EcoTic  în cadrul proiectului co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei, prin intermediul contribuţiei elveţiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Criteriile de selecţie a proiectelor au fost: pertinenţa, impactul social şi local, impactul educativ, impactul economic şi profesional, perenitatea şi aprecierea globală, proiectul Un CLICK de inFORMAţie îndeplinindu-le cu succes pe toate.

Proiectul propus de Liceul Teoretic Teiuş este rezultatul obiectivelor stabilite ca ţinte de atins: facilitarea accesului elevilor şi a comunităţii locale la informaţie, asigurarea iniţierii în utilizarea tehnologiei informaţionale şi de educaţie, stimularea dorinţei de cercetare documentară şi dezvoltarea abilităţilor în procesarea informaţiei, scopuri care se regăsesc reiterate la nivel european prin competenţele chei stabilite de Uniunea Europeană şi Consiliul European. Un CLICK de inFORMAţie se focusează pe iniţierea elevilor în tainele manipulării informaţiei, de la ABC-ul utilizării unui motor de căutare pănă la stabilirea veridicităţii, prelucrarea şi restituirea informaţiei într-o formă personalizată şi individualizată.

Impactul scontat al proiectului se poate traduce prin: interes crescut pentru informaţia de calitate şi utilizarea acesteia în diverse situaţii concrete, folosirea informaţiei în dezvoltarea personală autonomă, competitivitate pe piaţa muncii de oriunde din lume, formarea principiilor intelectuale în utilizarea tehnologiei informaţionale şi formarea autonomiei informaţionale la elevi.

Liceul Teoretic Teiuş, condus de prof. Octavian Mihai Rusu, susţine şi furnizează un învăţământ de calitate, asigurând formarea autonomiei informaţionale la elevi şi a competitivităţii lor în spaţiului european, care facilitează mobilitatea şi inserţia pe câmpul de muncă.

 

Coordonator prof. Marius PINTEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.