Profilul şcolii

Nivel de învățământ Preprimar, primar(CP-IV), gimnazial (V-VIII) și liceal (IX-XII)
Filieră Teoretică
Profil Real și Uman
Specializări Științe ale naturii și Filologie
Limba de predare Limba română
Număr de clase și formațiuni 36(8 preprimar, 12 primar, 8 gimnazial, 8 liceal)
Număr de elevi 789(138 preprimar, 262 primar, 190 gimnazial, 199 liceal)
Număr de posturi 69.10(50.10 personal didactic, 4.5 didactic auxiliar, 13.5 nedidactic))