Profilul şcolii

Nivel de învățământ Preșcolar, primar(CP-IV), gimnazial (V-VIII), liceal (IX-XII), a doua șansă
Filieră Teoretică
Profil Real și Uman
Specializări Științe ale naturii și Filologie
Limba de predare Limba română
Număr de clase și formațiuni 36(8 preprimar, 12 primar, 8 gimnazial, 8 liceal)
Număr de elevi 775(113 preșcolar, 244 primar, 208 gimnazial, 204 liceal,6 a doua șansă)
Număr de posturi 67.28 (49.78 personal didactic, 4 didactic auxiliar, 13.5 nedidactic))