Proiecte/ Parteneriate

Comunicat de presă la terminarea implementării proiectului cu titlul:

Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teiuș la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități didactice

Beneficiar proiect: Liceul Teoretic Teiuș                                                

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului: Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teius și a structurii arondate, Școala Primară Căpud, la procesul de învățare în mediul online, prin achiziționarea de echipamente mobile de tipul tabletelor pentru uz școlar, destinate elevilor, precum si a unor echipamente si/sau dispozitive electronice necesare activităților didactice (pentru cadrele didactice sau pentru sălile de clasă), astfel încât procesul educațional să se desfășoare în condiții cât mai sigure.

Rezultatele așteptate/ finale în urma implementării proiectului:

  1. Un număr de 640 de tablete pentru uz școlar furnizate elevilor înmatriculați în anul școlar 2020-2021 în cadrul unității de învățământ, până în luna a 10-a a perioadei de implementare a proiectului.
  2. Un număr de 170 de echipamente / dispozitive IT furnizate pentru activități        didactice în mediul online, până în luna a 20-a a perioadei de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 1.616.751,67 lei

Valoarea cofinanțării UE (FEDR): 1.302.624,72 lei

Data începerii proiectului: 26.04.2021

Data finalizării proiectului: 26.12.2022

Cod MySMIS proiect: 144008

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Competitivi împreună!

Date de contact:  

Site: https://liceulteoreticteius.ro/

E-mail: liceulteius@yahoo.com

Telefon: 0258.851.157

Manager de proiect: Pintea Marius – Cosmin

Telefon: 0745.093.273

Adresă: Str. Decebal, nr. 22, Teiuș, cod poștal 515900, jud. Alba

Link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, https://mfe.gov.ro/.