Admitere învățământ liceal și profesional/dual 2023-2024

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limba maternă pentru admiterea în clasa a IX-a liceu, anul I din învățământul profesional de stat/învățământul profesional dual de stat din județul Alba, pentru anul școlar 2023-2024

ORDIN M.E. nr. 5243 din 31 august 2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024

Plan de măsuri județean pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și în învățământul profesional/dual de stat, pentru anul școlar 2023-2024

ORDIN M.E. nr. 5439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2023-2024