Preşcolar

 

Reînscriere/Înscriere grădiniță 2021

Informații privind calendarul și procesul de înscriere/reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022

Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022:

Unitatea de învățământFormă de învățământGrupaNumăr grupeNumăr locuri disponibile
GPN CAPUDNormalGrupa mare0,332
GPN CAPUDNormalGrupa mijlocie0,332
GPN “PRIETENIA” TEIUSNormalGrupa mare123
GPN “PRIETENIA” TEIUSNormalGrupa mijlocie228
GPN “PRIETENIA” TEIUSNormalGrupa mică240
GPN CAPUDNormalGrupa mică0,346
GPN “PRIETENIA” TEIUSPrelungitGrupa mică0,349
GPN “PRIETENIA” TEIUSPrelungitGrupa mică0,335
GPN “PRIETENIA” TEIUSPrelungitGrupa mijlocie0,336

 

  • Criterii generale 
  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui document medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
  • Criterii specifice

 

Reînscriere/Înscriere grădiniță 2019

Calendar Înscriere-Reînscriere

Criterii specifice înscriere grupa cu program prelungit

Criterii generale de departajare la grupa cu program normal

Cerere tip înscriere grădiniță

Nota MEN nr. 30367

Plan de școlarizare 2017-2018

Unitatea de învățământForma de învățământGrupaNumăr grupeNumăr locuri disponibile
Grădinița cu Program Normal CăpudNormalGrupa mijlocie0.333
Grădinița cu Program Normal CăpudNormalGrupa mică0.345
Grădinița cu Program Normal „Prietenia” TeiușNormalGrupa mijlocie230
Grădinița cu Program Normal „Prietenia” TeiușPrelungitGrupa mijlocie0.336
Grădinița cu Program Normal „Prietenia” TeiușNormalGrupa mare237
Grădinița cu Program Normal „Prietenia” TeiușPrelungitGrupa mare0.3414
Grădinița cu Program Normal CăpudNormalGrupa mare0.336
Grădinița cu Program Normal „Prietenia” TeiușPrelungitGrupa mică0.345
Grădinița cu Program Normal „Prietenia” TeiușNormalGrupa mică235