Bacalaureat

EXAMEN DE BACALAUREAT NATIONAL 2021

  1. Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.
  2. Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)
  3. Ordin nr. 6.063/24.11.2020 pentru modificarea anexei nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  4. Programe pentru susținerea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat (anul școlar 2020 – 2021)

EXAMEN DE BACALAUREAT NATIONAL 2019

(1) OMEN nr. 4830/30.08.2018 privind organizarea și desfășurarea examenului de BACALAUREAT NAȚIONAL 2019 (AICI)