Misiune şi viziune

VIZIUNEA
 Viziunea Liceului Teoretic Teiuș poate fi esențializată în cuvintele:
 „Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes!”
Liceul Teoretic Teiuș are rol de avangardă în modernizarea și reformarea învățământului românesc preuniversitar. 
Este componentă activă în integrarea europeană a școlii românești. Educația este înțeleasă ca valoare pentru cel
 ce învață. Demersurile educaționale sunt centrate pe:
 • a învăța să știi;
 • a învăța să faci;
 • a învăța regulile conviețuirii;
 • a învăța șă fii.

DEVIZA 
Este ușor să înveți a merge. Important este încotro te îndrepți. Știm că nu toți copiii sunt la fel. 
Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reușită și împlinire, căci tu ne reprezinți.

MISIUNEA 
Liceul Teoretic Teiuș își asumă misiunea lui în dezvoltarea orașului, a regiunii și pentru propășirea învățământului
 preuniversitar românesc. El își propune să contribuie, prin modalitățile specifice educației, la formarea caracterelor
 și personalității elevilor, la dezvoltarea simțului de cercetare și de pregătire didactică autentică, la păstrarea și afirmarea 
identității naționale, la susținerea culturii românești.Putem defini această misiune astfel: 
 a) Direcția spre comunitatea locală și regională:
  • activitatea școlii urmărește recuperarea, perpetuarea și valorificarea tradiției 
   istorico-culturale, prin pregătirea tinerei generații, dezvoltarea spiritului de 
   cercetare și aprofundare a studiului și crearea de valori;
  • asigurarea cadrului instituțional și a mijloacelor materiale de punere în valoare, 
   dezvoltarea potențialului de competențe din oraș și județ, care să continue această 
   căutare de valori și în planurile superioare școlare;
  • orientarea spre înclinațiile elevilor, care să conducă la căutarea și sublinierea 
   vocațiilor elevilor, pentru a da curs dorinței firești de pregătire a fiecărui elev 
   în domeniul de care se simte atras;
 b) Pe plan social:
 • asigurarea egalității șanselor de studiu pentru toți tinerii, îndeosebi pentru cei care 
   provin din medii cu posibilități financiare restrânse, sau din casele de copii. 
   Un grup de elevi care provin de la Centrul de Plasament Teiuș / Stremț studiază 
   la Liceul Teoretic Teiuș, cu bune rezultate.