Evaluarea națională

EVALUARE NAȚIONALĂ 2021

  1. Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021
  2. Calendar 2021 
  3. Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 – 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)

EVALUARE NAȚIONALĂ 2020

  1. Rezultate finale Evaluare Națională 2020

  2. OMEN nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluarii naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC nr.4248/2020;
  3. OMEC nr. 4115/2020 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2019 – 2020;
  4. Ordinul nr. 4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învățământ în contextul instituirii stării de alerta pe teritoriul României;
  5. Ordinul nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării;
  6. Procedura nr. 26651/2019 cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficient de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a examenul național de bacalaureat – sesiunea 2019, valabilă pentru anul școlar 2019- 2020.

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

(1) OMEN nr. 4113/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019 (AICI)

(2) Calendarul evaluarii nationale 2019, ANEXA 1 la OMEN nr. 4113/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2018-2019 (AICI)

(3) TEL. VERDE NATIONAL: 0800801100;

TEL. VERDE JUDETEAN: 0800816258;

(4) Procedura egalizare sanse nr 26651_2019

(5) OMEN_Evaluare Nationala 2019


EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

(1) OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2017- 2018