Istoric

Liceul Teoretic Teius

Prima şcoală românească înfiinţată la Teiuş a fost legată de existenţa regimentelor grănicereşti ce s-au constituit în secolul XVIII în timpul domniei Împărătesei Maria Tereza.

Referindu-ne la „Şcoala Grăniţerilor” din Teiuş „Şematismul jubiliar pe anul 1900” al Mitropoliei Blajului face menţiunea că „la anul 1800 Şcoala din Teiuş avea clădire de piatră cu o vechime de 45 de ani”. În afară de copiii grănicerilor, în şcoală erau primiţi şi alţi tineri doritori de învăţătură.

În anul 1919 se menţionează că la Teiuş a fost preluată o şcoală de stat şi două şcoli româneşti cu câte o sală de clasă şi locuinţa pentru dascăl.

În anul 1924 această şcoală, situată pe strada Avram Iancu, nr. 42 şi-a încetat activitatea locul său fiind luat de Şcoala Primară de Stat amplasată pe locul unde se află azi clădirea Liceului Teoretic Teiuş, care avea patru săli de clasă.

Datorită creşterii populaţiei şcolare spaţiul de învăţământ al şcolii a devenit neîncăpător, astfel că în 1930 au fost construite încă două săli de clasă (în curte), iar în 1936 alte patru săli (la etajul clădirii).

După cel de-al doilea Război Mondial (1945) şi mai ales după Reforma Învăţământului din 1948 efectivele elevilor au crescut, spaţiile au devenit insuficiente, motiv pentru care se impunea construcţia unei noi clădiri cu destinaţia învăţământ.

S-a găsit o soluţie, prin bună înţelegere între conducerea Plasei Teiuş şi conducerea Şcolii Primare de Stat din Teiuş, care au hotărât ca noul Palat Administrativ al Plasei Teiuş să fie cedat învăţământului local. Această clădire foarte impunătoare la vremea respectivă a fost ridicată prin strădania şi grija prim-pretor preot jurist doctor Vasile Bârluţiu.

La scurt timp „a înmugurit” ideea înfiinţării unui liceu la Teiuş, dorinţă ce a fost concretizată în 1954. La 1 septembrie 1954 structura pe cicluri şi clase a Şcolii Medii Mixte din Teiuş era următoarea: ciclul primar (clasele I – IV) – 9 clase, ciclul doi (clasele V – VII) – 9 clase și ciclul mediu (clasele VIII – X) – 3 clase.

Primele cadre didactice ale şcolii au fost: prof. Maria Stan, prof. Voicu Muncuş, prof. Ileana Muntean, prof. Teodor Popescu.