Mihai Eminescu intre romantism si decadentism

Mihai Eminescu

Prinsă în caleidoscopul timpului, imaginea lui Eminescu dobândește nuanțe diferite în încercarea de descifrare a realității sale sufletești. Fiecare  filă a operei sale este o căutare și o regăsire într-un univers ficțional. Acesta este motivul pentru care la Liceul Teoretic Teiuș, condus de prof.  Octavian Rusu, se află ȋn desfășurare proiectul Eminescu ȋntre romantism și decadentism, ȋn perioada 06.01.2014-17.01.2014.

Activitățile propuse, reprezintă pentru elevi, o provocare, pentru ca aceștia să-și manifeste talentul creativ, șlefuind forma cuvintelor, să atingă inima poetului și să-i pătrundă nemurirea.

Proiectul urmărește să încurajeze deschiderea culturală către forme multiple de manifestare artistică a elevilor, să valorifice potențialul creativ și interpretativ al acestora, pentru cultivarea simțului estetic și a gustului pentru lectură.

            Organizatorii sunt prof. Romina Pop, prof. documentarist, Marius Pintea, Corina Radu, Gabriela Lascu, Ionela Staicu, Silvana Avrămuț, Ana Breaz, Adriana Popa, Lacrima Ungur.

             Obiectivele proiectului sunt :

–          aprofundarea cunoștințelor despre universul operei lui Eminescu ;

–          dezvoltarea abilităților de lectură ;

–          cultivarea simţului estetic (lectură, muzică, desen, eseu) ;

–          familiarizarea cu textul poetic/liric ;

–          interpretarea, într-o manieră personalizată, în limbajele altor arte, a unor fragmente sau aspecte din operă ;

–          dramatizarea unor secvențe din textele eminescene ;

Ȋn data de 14.01.2014 s-a desfășurat una dintre activitățile proiectului, la care au participat elevi din clasele V-XII, vizând recitarea unor poezii eminesciene, cântece pe versurile marelui poet, prezentarea unui power-point care a punctat esențialul vieții și operei artistului. La eveniment au fost prezente personalități locale, dl. primar Mirel Hălălai, consilieri, profesori, părinți și elevi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.