Proiect Festivalul Francofoniei

 

 

 

 

FESTIVALUL

FRANCOFONIEI

20 martie 2013

 

 

CADRE DIDACTICE IMPLICATE: prof. Marius PINTEA

prof. Adriana POPA

prof. Adela MEZEI

prof. Gabriela LASCU

prof. Gloria GROSU

prof. Romana ŞUFANĂ


ACTIVITĂŢI EDUCATIVE INTERDISCIPLINARE SUSŢINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI

1. Popularizarea activităţii prin pliante şi afişe;

2. Realizarea expoziţiei de colaje, afişe – „România, ţară francofonă”;

3. Masa rotundă – prezentări PowerPoint (2 PPT/unitate şcolară şi nu mai mult de 15 slide-uri) – „Ce este francofonia?”;

4. Concursul ZIUA Francofoniei: cultură generală (50 de întrebări despre Franţa, bibliografie dată), aranjarea cuvintelor într-o propoziţie (în limba franceză), pronunţia cuvintelor (citirea unui text la prima vedere – din programa şcolară), realizarea unui colaj de prezentare cu materiale date (asocierea unor nume de ţări francofone cu: steagul ţării, obiectiv turistic);

5. Vizionare de film francez;

6. Difuzare de muzică francofonă la radioul liceului;

7. Realizarea dosarului tematic: Francofonia – abilitatea de a vorbi limba franceză;

8. Preparate culinare franceze: Bucătarie franceză;

9. Spectacol artistic dedicat Zilei Mondiale a Francofoniei, 20 martie 2013 – Casa de Cultură a oraşului Teiuş;

ARGUMENT

Printre ţările în care limba franceză este o limbă străină, România ocupă o poziţie specială, deoarece ţara noastră a menţinut o relaţie activă cu culturile de limbă franceză din Vest. Astfel, România intră pe lista ţărilor francofone, încă din anul 1993, iar mai apoi la Bucureşti 2006, se organizează summit-ul ţărilor din bastionul vorbitorilor de limbă franceză.

Fiind integraţi, ca ţară, în aria vorbitorilor de limbă franceză, având abilitatea de a vorbi limba franceză, proiectul ZIUA FRANCOFONIEI este un proiect educaţional interdisciplinar ce îşi propune demonstrarea abilităţii de a comunica în această limbă. Astfel, proiectul a fost gândit să pună în evidenţă apartenenţa României la grupul ţărilor francofone şi informarea elevilor, cadrelor didactice şi comunităţii despre acest subiect.

O altă latură a proiectului este aceea de colaborare şi parteneriat între Liceul Teoretic Teiuş şi instituţiile din oraş cu scopul promovării unor valori comune, dezvoltării cooperării şi colaborării.

SCOPUL PROIECTULUI

1. Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicaţi în proiect;

2. Promovarea dialogului şi a comunicării între elevii implicaţi în acest proiect;

3. Înlăturarea barierelor de comunicare între elevi şi înscrierea în direcţia de dezvoltare a învăţământului în cadrul reformei;

4. Dezvoltarea cooperării şi colaborării între cadrele didactice din unitatea şcolară;

5. Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, diversificarea acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor;

 1. Susţinerea de către autorităţile locale prin demersuri a acestor activităţi, şcoala având rolul de a forma generaţia tânără;

OBIECTIVE:

1. Să se faciliteze comunicarea cadru didactic-elev;

2. Să se desfăşoare diverse activităţi artistice şi literare;

3. Să se desfăşoare activităţi de dobândire de cunoştinţe moral-civice;

4. Să existe un comportament atent, tolerant şi civilizat între elevi;

INIŢIERE ŞI ORGANIZARE

§ Iniţiativa proiectului aparţine: prof. Marius PINTEA, prof. Adriana POPA şi prof. Gloria GROSU;

§ Proiectarea, susţinerea şi evaluarea activităţilor din proiect aparţin: prof. Marius PINTEA, prof. Adriana POPA şi prof. Gloria GROSU, prof. Gabriela LASCU, prof. Adela MEZEI, prof. Romana ŞUFANĂ;

GRUPURI ŢINTĂ

1. Elevii claselor V-XII, Liceul Teoretic Teiuş, Alba

PARTICIPANŢI LA PROIECT

1. Elevii claselor V-XII, Liceul Teoretic Teiuş, Alba

2. Cadrele didactice şi directorii şcolii;

3. Părinţii elevilor participanţi;

4. Reprezentanţi ai comunităţii locale ;

LOCUL DERULĂRII PROIECTULUI

1. Liceul Teoretic Teiuş, Alba, Centrul de documentare şi informare (CDI) – Festivalul francofoniei;

2. Casa de Cultură a oraşului Teiuş;

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI

Acest proiect educativ se va derula timp de o lunămartie, 2013

RESURSE

A) Umane – participanţii la proiect

B) Materiale – diplome, rechizite, fondul infodocumentar al Centrului de Documentare şi Informare, videoproiector, sistem audio, calculatoare, stație radio;

C) Financiare – sume diferite pentru cheltuieli de organizare;

D) Temporale – martie 2013

EVALUARE

1. Aprecierea activităţii şi rezultatelor muncii elevilor: oral, metoda Turul galeriei;

2. Materiale afişate colaje, afişe, pliante;

3. Prezentările PowerPoint realizate;

4. Modul de prezentare al lucrărilor realizate la concursul pe grupe;

5. Postarea proiectului pe internet;

6. Realizarea unor CD-uri pentru elevii care au participat la proiect;

7. Realizarea dosarelor documentare.

8. Spectacol artistic;

Microproiectarea activităţii FESTIVALUL FRANCOFONIEI

 

Nr.

crt.

Activitatea

Locul activităţii

Participanţi

Perioada

Resurse materiale

Resurse umane

Evaluarea

1.

Popularizarea activităţii prin pliante şi afişe;

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

1-7 martie

2013

Consumabile

Diriginţii,

Prof.doc.

Nr. de elevi înscrişi în proiect;

2.

Realizarea materialelor (colaje/afişe) şi pregătirea pentru concurs.

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

8 martie – 17 martie 2013

Consumabile

Diriginţii,

Prof.doc.

Prof. franceză

Calitatea şi nr. de materiale realizate

3.

Selectarea lanivel de unitate şcolară a materialelor participante la concurs

Liceul Teoretic Teiuş

Elevii claselor V-XII

17 martie 2013

Diriginţii,

Prof.doc.

Prof. franceză

Calitatea lucrărilor

4.

Masa rotundă – prezentări PowerPoint (2 PPT/unitate şcolară și nu mai mult de 15 slide-uri) – „Ce este francofonia?”;

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

Cadrele didactice

20 martie 2013

Prof.doc.

Frontală

5.

Realizarea expoziţiei de colaje, afişe

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

Cadrele didactice

18 martie 2013

Consumabile

Diriginţii,

Prof.doc.

Prof. franceză

Turul galeriei

6.

Masa rotundă – prezentări PowerPoint;

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

Cadrele didactice

18 martie 2013

Diriginţii,

Prof.doc.

Prof. franceză

Prof. geografie

Modul de prezentare

7.

Concurs de cântece şi recitări în limba franceză;

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

Cadrele didactice

20 martie 2013

Diriginţii,

Prof.doc.

Prof. franceză

Prof. geografie

Modul de prezentare

8.

SpectacolulFestivalul

Francofoniei

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

Cadrele didactice

Părinţii participanţilor

20 martie 2013

Consumabile

Diriginţii,

Prof.doc.

Prof. franceză

Prof. geografie

Turul galeriei

Modul de prezentare

9.

Premierea elevilor

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

20 martie 2013

Diplome

Diriginţii,

Prof.doc.

Prof. franceză

Prof. geografie

10.

Vizionare de film francez

Liceul Teoretic Teiuş

Elevii claselor IX-XII

martie 2013

Videoproiector

Sistem audio

Calculator

Prof. franceză

Frontală

11.

Difuzare de muzică francofonă

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor IX-XII

martie 2013

Stație radio

Prof. franceză

12.

Preparate culinare franceze: BUCĂTĂRIE FRANCEZĂ

Liceul Teoretic Teiuş, Centrul de Documentareși Informare

Elevii claselor V-XII

martie 2013

Alimente, diferite ingrediente, legume, fructe etc.

Prof. franceză

Produsul final

 

 

Spectacle de la FRANCOPHONIE -20 Mars 2013

Le spectacle sera présenté par :

les élèves : Patranjan Alexandra de XI-e Lettres et Raul Boldea de XII-e Sciences

 1. Qu’est-ce que la Francophonie ? (aperçu sur la Francophonie)
 2. Le Coq gaulois-symbole de la France- la mascotte du spectacle
 3. Poésie : Alexandra Negru, IX-e Lettres
 4. Gangnam style, danse dans la version de la VIII-e du Lycée de Teius, dirigé par Aura Ciorbea, VIII-e B
 5. Chanson : Je t’aime par Lara Fabian, interprétée par l’élève Oana Gardus, de la IX-e Lettres
 6. Poésie : Florina Rarau, X-e Sciences
 7. La danse « Désolée « présentée par le groupe dirigé par Dasca Rares, XI-e Lettres
 8. Une belle chanson : Madalina Man, XII-e Sciences
 9. Première édition de l’émission « Les français ont du talent », version des élèves de la VIII-e, IX-e et X-e
 10. Poésie : Aura Ciorbea, VIII-e B
 11. Notre talentueuse danseuse Maria Oltean et son partenaire, XI-e Lettres présentent une danse
 12. Défilé de mode-modèles écolos créés par des créateurs réputés, les élèves du lycée
 13. La danse «C’est la vie« musique de Kaledprésentée par le groupe dirigé par, Dragos Chitulea de IX-e Lettres
 14. Poésie : Ban Andreea, XI-e Lettres
 15. Le Groupe vocal des classes VIII-e A,B et C, préparé par Madame professeur Lascu Gabriela
 16. Poésie : Florina Tricu, VIII-e A
 17. Poésie : Margareta Hoca, VIII-e A
 18. Céline Dion de notre lycée, Lorena Morar, avec la chanson “Pour que tu m’aimes encore”
 19. Poésie : Paula Crisan, XI-e Lettres
 20. Danse rythmée avec Maria Oltean et son partenaire, XI-e Lettres
 21. Défilé de mode-tenues élégantes
 22. Champs-Elysées, chanson de Joe Dassin-le final du spectacle

 

 

 

grid

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.