LICEUL TEORETIC TEIUȘ pe podium în cadrul proiectului „Matematica digitală.

LICEUL TEORETIC TEIUȘ

pe podium în cadrul proiectului „Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a”

 

 Implementarea proiectului Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a” la nivel de unitate școlară și produsele finale realizate au situat Liceul Teoretic Teiuș printre finaliști, ocupând primul loc pe regiunea Centru, cu 100 de puncte, alături de alte trei școli din Sibiu.

Proiectul Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a” este un proiect implementat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice care are ca scop susținerea procesului de modernizare a învățământului preuniversitar din România prin elaborarea și pilotarea cu un grup țintă reprezentativ la nivel național (5.125 de elevi și 1.056 de cadre didactice) a curriculumului opțional Matematica digitală (de tip Curriculum la Decizia Școlii) destinat elevilor din clasa a III-a, folosind o abordare inovativă și extinzând utilizarea TIC în activitățile de predare-învățare-evaluare.

Liceul Teoretic Teiuș a participat în cadrul proiectului cu două clase de a III-a coordonate de prof. în învățământul primar Olga Sicoie și prof. în învățământul primar Ionela Verdeș. În implementarea proiectului s-a avut în vedere trecerea de la abordarea tradițională a educației la o abordare pedagogică centrată pe elev, ce presupune transformarea manualelor școlare prin includerea de elemente interactive: materiale video, modele interactive, exerciții, teste cu feedback imediat, diagrame și grafice dinamice și configurabile, care sporesc motivația pentru învățare a elevului și îmbogățesc experiența de învățare.

În urma rezultatului excepțional, unitatea școlară va fi dotată cu: o tablă interactivă, un videoproiector, un laptop și 10 tablete. De asemenea, elevii vor primi premii constând în rechizite școlare.

„Abordarea pragmatică și activitățile de învățare din cadul proiectului Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a” s-au dovedit atractive pentru elevi, deoarece au fost valorificate în aceiași măsură experiența concretă a elevului și strategiile didactice adecvate contextelor variate de învățare. Astfel, actul învățării este rezultatul focalizării atenției pe interacțiunile elevului cu cel care conduce învățare și pe acțiunilor educaționale complementare celor furnizate de școala tradițională” ne-a declarat prof. Marius Cosmin PINTEA, directorul Liceului Teoretic Teiuș.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.