Concurs National De Creatie Literara

CONCURS DE CREATIE LITERARA

 

 

ARGUMENT: Acest concurs reprezintă un prilej de a ne aminti de ,,povestea necurmată” a cuvintelor spuse de poetul Nicolae Drăgan, al cărui nume este reprezentativ pentru şcoala noastră.

 

 

 

Nicolae Drăgan, născut pe plaiurile comunei Galda de Jos, judeţul Alba, a fost un poet şi un filolog remarcabil , fiind profesor la şcoala care astăzi îi poartă cu mândrie numele. Încă din adolescenţă, este un împătimit de poezie, cealaltă dimensiune majoră existenţială fiind spiritualitatea satului arhaic cu natura sa premontană, cu viaţa plină de exuberanţă, cu dramele lui.


 

 

 

 

Nevoia de a cultiva frumuseţea spirituală, ne face să transmitem mai departe îndemnul poetului Nicolae Drăgan ,,Lasă-ţi mâna năpădită / de un viscol cu fluturi, / culege vocale de fosfor / şi trufie dăruieşte-le / celor ce n-au avut tăria să creadă” !

 

Având în vedere că poezia este o modalitate artistică de exprimare şi de analiză a trăirilor, agreată de numeroşi elevi, organizăm acest concurs cu dorinţa de a descoperi elevi talentaţi, de a-i încuraja şi de a-i promova prin apariţia lucrărilor personale într-un volum de poezie.

 

Scop: Dezvoltarea şi valorificarea abilităţilor emoţionale, cognitive şi artistice ale elevilor;

 

Obiective specifice:

 

  • Dezvoltarea capacităţii de percepere şi înţelegere a realităţii;
  • Stimularea capacităţii elevilor de a-şi identifica propriile trăiri afective;
  • Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii;
  • Creşterea capacităţii de exprimare a gândurilor şi sentimentelor în mod artistic;
  • Cultivarea simtului estetic.

 

Grup ţintă: Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu din unităţile şcolare din judeţ şi din ţară.

 

Durata proiectului: 01 decembrie 2012 – 02 februarie 2013

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

 

,, La hotarele visului”

 

Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional ,,La hotarele visului”, concurs adresat elevilor ciclului gimnazial şi liceal din întreaga ţară.

SECŢIUNILE concursului sunt:

– pentru elevii de gimnaziu: realizarea de creaţii poetice, însoţite separat de o fotografie a autorului (opţional), în format JPG

-pentru elevii de liceu: realizarea de creaţii poetice, însoţite separat de o fotografie a autorului (opţional), în format JPG.

Fiecare elev poate participa cu maxim 3 lucrări.

Lucrările vor fi redactate în Times New Roman 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice format A4. Titlul va fi scris central în Times New Roman 14, boldit. În colţul din dreapta sus se va menţiona numele şi prenumele elevului participant, clasa şi şcoala de unde provine elevul, numele cadrului didactic îndrumător.

JURIZAREA

Se va evalua fiecare lucrare, ţinându-se cont de originalitatea, creativitatea şi imaginaţia participantului. Din juriul concursului fac parte membrii comisiei metodice din şcoala organizatoare, profesori invitaţi din şcolile Albei, profesori universitari de la Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia, reprezentanţi ISJ Alba.

LUCRĂRILE şi fişa de însciere vor fi trimise pe adresa de email scoala_galda@yahoo.com până la data de 18.01.2013.

PREMIEREA participanţilor va fi în data de 02.02.2013 la sala de festivităţi a Şcolii Gimnaziale Nicolae Drăgan din Galda de Jos, jud. Alba, str. Principală ne. 247.

PREMII

 

– Premiul I – 2 premii I in valoare de 400 lei fiecare (gimnaziu, liceu)

 

– Premiul II – 2 premii II în valoare de 300 lei fiecare (gimnaziu, liceu)

 

– Premiul III – premii III în valoare de 200 lei fiecare (gimnaziu, liceu)

 

– Menţiuni – 6 menţiuni în valoare de 50 lei (gimnaziu, liceu)

 

– Premiul special „NICOLAE DRĂGAN” – un premiu în valoare de 700 lei (gimnaziu + liceu)

 

– Toţi participanţii vor primi diploma de participare , iar cadrele didactice coordonatoare vor primi diploma şi adeverinţe de profesori coordonatori.

 

– Lucrările elevilor vor fi cuprinse într-un volum tipărit cu ISBN de care vor beneficia gratuit premianţii concursului, precum şi profesorii coordonatori.

 

– Toţi participanţii vor primi volumul în format electronic.

Data limită de primire a lucrărilor şi a fişei de înscriere este 18.01.2013.

Informaţii suplimentare la tel. 0744324711 prof. Crişan Alexandra, 0740219614 prof. Laţiu Călina, 0258846123 Şcoala Gimnazială “Nicolae Drăgan” Galda de Jos si pe pagina de internet a şcolii www.scoalagalda.ro

Fără taxă de participare !

Fisa de inscriere o gasiti aici : Fisa Inscriere

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.