CONCURS EMINESCU IN CONTEMPORANEITATE

EMINESCU ÎN CONTEMPORANEITATE

 

 

 

Argument

Prinsă în caleidoscopul timpului, imaginea lui Eminescu dobândește nuanțe diferite în încercarea de descifrare a realității sale sufletești. Fiecare filă a operei sale este o căutare și o regăsire într-un univers ficțional.

 

Activitățile propuse, reprezintă pentru elevi, o provocare, pentru ca aceștia să-și manifeste talentul creativ, șlefuind forma cuvintelor, să atingă inima poetului și să-i pătrundă nemurirea.emin

 

Proiectul urmărește să încurajeze deschiderea culturală către forme multiple de manifestare artistică a elevilor, să valorifice potențialul creativ și interpretativ al acestora, pentru cultivarea simțului estetic și a gustului pentru lectură.

 

Organizatori,

prof. Marius PINTEA; prof. Ionela STAICU; prof. Romana ȘUFANĂ; prof. Romina POP; prof. Anca BREAZ.

 

An școlar 2012-2013

OBIECTIVELE PROIECTULUI

– aprofundarea cunoștințelor despre universul operei lui Eminescu ;

– dezvoltarea abilităților de lectură ;

– cultivarea simţului estetic (lectură, muzică, eseu) ;

– familiarizarea cu textul poetic/liric ;

– interpretarea, într-o manieră personalizată, în limbajele altor arte, a unor fragmente sau aspecte din operă ;

– dramatizarea unor secvențe din textele eminescene.

 

PUBLICUL ŢINTĂ

Cls. V-VIII și cls. IX-XII ale Liceului Teoretic Teiuș

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: Liceul Teoretic Teiuș, Centrul de documentare și Informare, Săli de clasa;

 

ARII CURICULARE IMPLICATE

 • Limbă şi comunicare ( limba si literature romană, limba franceză, limba engleză);

 

DURATA – PERIOADA DE DESFĂŞURARE

3 săptămânâni

07. dec. 2012 – 20. Ian. 2013

 

RESURSE MATERIALE NECESARE

 • PC pentru realizarea pliantelor şi afişelor;
 • imprimantă;
 • fond documentar;
 • consumabile;

 

POPULARIZAREA PROIECTULUI

– site-ul Liceului Teoretic Teiuș

– blog-ul CDI

– afișe, pliante, flayere etc.

– presa locală;

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE

Clasele I-IV, Liceul Teoretic Teiuș

 1. Recital de poezie, cls. I-II;
 2. Recital de poezie și desen pe marginea poeziei;

 

Clasele V-VIII, Liceul Teoretic Teiuș

 1. CONCURS: lucru pe un text laprima vedere; rebus de cuvinte; comentariu pe text; întrebări din biografia lui Eminescu; traducere de poezie (2 strofe dintr-o poezie traduse in engleză sau franceză)
 2. Exprimarea prin desen a ideii poetice dintr-o poezie dată;
 3. Recital de poezie (în română, engleză şi franceză) ;
 4. Cântece pe versuri de Eminescu ;

 

 

 

Clasele IX-XII, Liceul Teoretic Teiuș

 1. Eseu: „Sensuri existențiale eminesciene” (timpul, cosmicul, meditația istorică, natura și iubirea, motive poetice, fantasticul);
 2. Creație: grafică (afiș A4 sau A3), proza, poezie, dramaturgie;
 3. Secțiunea interpretare (viziune personală asupra unor texte, aspecte din opera lui Eminescu): interpretare dramatică a unui text eminescian; interpretare muzicală a unui text eminescian;
 4. Software educațional: ppt sau pps.

 

MODALITĂŢI DE EVALUARE

 • expoziţie (turul galeriei) – grilă;
 • portofoliul proiectului (traducere de poezie, desen, comentariu, portret etc) ;
 • concurs « Săptămâna Eminescu ».
 • participare la concursul național „Incursiune în universul eminescian”

 

PRODUSUL FINAL

 • publicarea materialelor în revista școlii (selectarea celor mai bune lucrări) ;
 • acordarea de diplome şi premii

 

 

Microproiectarea activității extracurriculare „Săptămâna Eminescu”

 

 

Nr.crt.

Activitatea propusă

Perioada/data

Participanți

Responsabil

Observații

1.

Popularizarea proiectului

07.12.2012-21.12.2012

Elevii claselor V-XII

prof. organizatori

2.

Distribuirea bibliografiei pentru concurs

07.12.2012-21.12.2012

Elevii claselor V-VIII

prof. organizatori

3.

Recital de poezie, cls. I-II;

15.01.2013

Elevii claselor I-II

Inv.claselor

4.

Recital de poezie și desen pe marginea poeziei;

 

15.01.2013

Elevii claselor III-IV

Inv.claselor

5.

CONCURS: lucru pe un text la prima vedere; rebus de cuvinte; comentariu pe text; întrebări din biografia lui Eminescu; traducere de poezie (2 strofe dintr-o poezie traduse in engleză sau franceză)

15.01.2013

Elevii claselor V-VIII, câte trei elevi din fiecare clasă;

Prof. de limba și literatura română

6.

Exprimarea prin desen a ideii poetice dintr-o poezie dată;

07.12.2012-21.12.2012

Elevii claselor V-VIII

Prof. de educație plastică

7.

Eseu: „Sensuri existențiale eminesciene” (timpul, cosmicul, meditația istorică, natura și iubirea, motive poetice, fantasticul);

07.12.2012-21.12.2012

Elevii claselor IX-XII

prof. de limba si literatura romana care predau la liceu

8.

Creație: grafică (afiș A4 sau A3), proza, poezie, dramaturgie;

07.12.2012-21.12.2012

Elevii claselor IX-XII

prof. de limba si literatura romana care predau la liceu

9.

Secțiunea interpretare (viziune personală asupra unor texte, aspecte din opera lui Eminescu): interpretare dramatică a unui text eminescian; interpretare muzicală a unui text eminescian;

07.12.2012-21.12.2012

Elevii claselor IX-XII

prof. de limba si literatura romana care predau la liceu

10.

Software educațional: ppt sau pps.(biografie, epos literar, temele centrale ale operei, motive etc.)

07.12.2012-21.12.2012

Elevii claselor IX-XII

prof. de limba si literatura romana care predau la liceu

11.

Expunerea lucrărilor la CDI

15.01.2013

Elevii claselor I-XII

Profesorii din aria curriculară limbă si comunicare

12.

Acordarea de diplome

21-26.01.2013

Elevii câstigători

Profesorii din aria curriculară limbă si comunicare

 

 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE:

prof. Lacrima UNGUR, prof. Gloria GROS, prof. Gabriela LASCU, înv. Lili POPA, înv. Delia BOTA, înv. Virginia VĂSUȚ, înv. Dorina CIORTEA, înv. Olga SICOIE, înv. Ionela VERDEȘ, înv. Adina VÂNTU, înv. Simona BORBELY, înv. Maria ȚENDEA, înv. Virgil SICOIE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.