SIMPOZIONUL JUDEȚEAN DIDACTICO-ȘTIINȚIFIC

SIMPOZIONUL JUDEȚEAN DIDACTICO-ȘTIINȚIFIC

CADRUL DIDACTIC, PROMOTOR AL DIMENSIUNII EUROPENE ÎN EDUCAȚIE

 

Vineri, 27 februarie 2015, în cadrul Liceului Teoretic Teiuș, Alba a avut loc sesiunea de comunicări științifice, etapă a implementării Simpozionului județean didactico-științific, Cadrul didactic, promotor al dimensiunii europene în educație. La activitate au participat cadre didactice de predare, personal didactic auxiliar, precum și personal de conducere, îndrumare și control.

Simpozionul judeţean didactico-ştiinţific, Cadrul didactic, promotor al dimensiunii europene în educaţie, a supus atenţiei importanţa definitorie a implementării unei pedagogii moderne racordată la cerinţele societăţii secolului XXI. În contextul globalizării, cadrul didactic joacă un rol important în pregătirea elevilor din punct de vedere intelectual, al abilităţilor, al deprinderilor şi nu în ultimul rând, al competenţelor vehiculate la nivel european şi nu numai. Astfel, simpozionul a provocat unităţile de învăţământ să propună cadrelor didactice de predare şi cadrelor didactice auxiliare adoptarea unor priorităţi de formare şi dezvoltare profesională precum ar fi: profesionalizare prin creşterea calităţii şi menţinerea actualizării activităţii, indiferent de rolul care le revine; dezvoltarea competenţelor profesionale, complementare şi transversale; eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare; elaborarea standardelor de predare şi evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoală şi performanţă; îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ-evaluativ.

Scopul fundamental al simpozionului l-a reprezintat creşterea calităţii actului educaţional şi accentuarea importanţei şi valorii formative a dimensiunii europene în educaţie, având în vedere caracterul inovativ pe care orice cadru didactic trebuie să-l demonstreze.

Publicul vizat de obiectivele proiectului a fost format din cadre didactice de predare (educatoare, învăţători, profesori etc.), cadre didactice auxiliare (secretari, administratori financiari, administratori de patrimoniu etc.) și personalul de conducere, îndrumare şi control (directori, directori adjuncţi, inspectori etc.).

Activitățile propuse în derularea simpozionului s-au concretizat în elaborarea și susținerea unor lucrări metodico-ştiinţifice, având ca temă generală CADRUL DIDACTIC, promotor al dimensiunii europene în educaţie (lucrări, referate, exemple de bună practică, proiecte educaţionale de succes, proiecte extracurriculare şi extraşcolare pe teme europene, abordări pluri- şi cross- curriculare în învăţământul românesc, informatizarea sistemului naţional de învățământ etc.).

Produsul final este constituit din lucrările realizate și publicate în format electronic pe CD-ul cu ISBN 978-973-0-18304-7: Cadrul didactic, promotor al dimensiunii europene în educaţie. Menționăm că în cadrul simpozionului s-au înscris 77 de lucrări metodico-științifice, iar sustenabilitatea proiectului constă în posibilitatea continuării şi extinderii proiectului prin realizarea de noi abordări şi parteneriate similare cu alte instituţii interesate.

„Trăim într-o societate în care modul de a fi îl reprezintă informaţia şi reuşita profesională este dată de gestionarea acesteia în folosul evoluţiei intelectuale. Cadrului didactic, aflat în contextul informaţiei, care tinde să devină agresivă, îi revine rolul clar de a se adapta prin adecvarea stilului didactic, a metodelor şi procedeelor, a materialelor şi mijloacelor didactice utilizate în demersul educativ, la cerinţele unei societăţi aflate într-o continuă şi accelerată schimbare”, a declarat dir. adj. prof. Marius Cosmin Pintea

Partenerii simpozionului: Inspectoratul Școlar Județean Alba, Casa Corpului Didactic Alba, Primăria Teiuș.

 

Coordonatori:

Dir. prof. Octavian Mihai RUSU

Dir. adj. prof. Marius Cosmin PINTEA

LICEUL TEORETIC TEIUȘ, ALBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.