Proiectul „Construiește-ți cariera pas cu pas!”

Sub egida proiectului „Construiește-ți cariera pas cu pas!” elevii Liceului Teoretic Teiuș au participat la sesiuni de consiliere și orientare profesională

 

Elevii Liceului Teoretic Teiuș, însoțiți de prof. Marius Cosmin PINTEA, directorul unității de învățământ, au participat în cadrul proiectului POSDRU „Construiește-ți cariera pas cu pas! Consiliere și orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru și Sud-Est” la atelierele de orientare școlară și profesională organizate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Timp de trei zile elevii au participat la diferite activități care au vizat dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră în sprijinul tranziţiei de la școală la viaţa activă, conştientizarea și popularizarea în rândul elevilor a necesităţii dezvoltării unei atitudini pozitive şi proactive față de muncă, în vederea facilitării tranziţiei de la statutul de elevi la acela de angajați prin realizarea unei campanii specializate, creşterea aplicabilității activităţilor de consiliere şi orientare profesională, promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional între licee – universităţi – întreprinderi – instituţii.

De asemenea, s-a vizitat Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu, unde elevilor li s-au prezentat avantajele socio-profesionale a pargurgerii unui traseu educațional adecvat aptitudinilor, competențelor și abilităților pe care le dețin.

Proiectul și-a propus să educe la elevi capacitatea de a se maturiza armonios, ținând seama de aptitudinile și interesele personale și luând în considerare, în egală măsură, nevoia de forță de muncă de pe piața muncii de oriunde din lume.

Procesul de consiliere și orientare s-a construit pe principii de egalitate de șanse, acces, nediscriminare și promovând abordarea incluzivă, valorizarea individului și construirea sistemului de încredere, în sine, ca elev și în potențialul pe care îl poate valorifica în funcție de profilul psihologic și aptitudini.

„Consilierea și orientarea profesională a elevilor este un proces complex care are ca rezultat așteptat pregătirea acestora pentru a lua decizii legate de carieră, în cunoștință de cauză. În cadrul procesului de consiliere și orientare profesională, văzut ca un proces sistemic, ciclic, se utilizează o paletă largă de tehnici, mijloace și instrumente adecvate particularităților de vârstă, rezidență, specific și nivel cultural, etapă de educație, astfel încât efectele să fie maximizate” ne-au declarat organizatorii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.