PLANETA ALBASTRĂ

PLANETA ALBASTRĂ

Profesoarele de ştiinţe din liceulul nostru: Coroi Rodica, Jude Sanda, Lup Maria şi Răuţă Daniela au conceput şi realizat un proiect cu tema ”PLANETA ALBASTRĂ”. Activitatea s-a derulat în perioada 20 martie 2015-24 aprilie avînd următoarele etape: Pregătirea, certificarea şi  desfăşurarea prorpiu-zisă a evenimentelor după cum urmează:

-„ECLIPSA PARŢIALĂ DE SOARE-20 martie 2015”-eveniment deosebit pentru noi, ocazie cu care s-a modelat în miniatură triada: Helios-Terra-Selena prin activităţi practice ale elvilor sub îndrumarea profesoarelor. Astfel, elevii au reuşit să înţeleagă şi cauzele şi efectele eclipsei-fenomen natural. Mulţi elevi au devenit pentru cîteva momente profesorii propriilor colegi. Ei au reuşit să explice colegilor mai mici, atît eclipsa totală cît şi parţială de Soare, ţinând cont de poziţia observatorului terestru şi de poziţia în spaţiu a celor trei corpuri cereşti folosind bile de masă plastică sau globuri de la pomul de Crăciun. Toţi eleviii, dar şi o parte din părinţii acestora au reuşit să vizualizeze toată perioada în care s-a produs fenomenul, cu ajutorul ochelarilor pentru eclipsă sau a unei folii speciale distribuită de profesoarele de fizică.        

-„ZIUA MONDIALĂ A APEI-22 martie 2015”, a fost marcată prin stimularea creativităţii elevilor, cu scopul de a evidenţia beneficiile apelor de pe teritoriul ţării noastre, prin concepererea individuală a unor fluturaşi, care să facă “reclamă” unui izvor. Tot cu această ocazie s-a precizat câtă apă este necesară pentru a realiza un sandwich 2000 l.

-„ORA PĂMÂNTULUI”, s-a reamintit importanţa reducerii volumului de CO2 din atmosfera înconjurătoare, pentru a menţine grosimea constantă a stratului de ozon(O3)-pătura Pămîntului. Mulţi elevi împreună cu membrii famililor lor au decuplat timp de O ORĂ (în intrevalul orar 20.30-21.30) instalaţia electrică a locuinţei, contribuind alături de milioane de oameni la scăderea cantităţii de CO2 din aer.

– „VEŞNIC VERDE!”-  activitatea s-a realizat în contextul acţiunii ministerului mediului, pădurii şi protecţiei apelor”Luna Pădurii”-15 martie-15 aprilie a.c. Acest eveniment l-am marcat plantînd arbuşti de liliac şi pomi fructiferi în curtea unităţii şcolare.

– „ZIUA MONDIALĂ A PĂMÎNTULUI-22 aprilie 2015”,am trecut-o în revistă vizualizînd cu elevii clasei a XII-a real filmul documetar “Cernobîl”, urmat de dezbateri. S-a precizat, încă o dată importanţa gestionării ştiinţifice a resurselor Terrei, pentru a ne păstra planeta mereu albastră, aşa cum este văzută din Cosmos. Elevii claselor a IX-a au vizualizat individual în laboratorul AEL filmulţe de pe youtube despre: ”Cum funcţionează clima Pământului?”.

Menţionăm că fiecare activitate şi-a atins scopul pentru care s-a realiza,t cu atît mai mult, cu cît părinţii şi-au manifestat dorinţa de a implica direct la realizarea lor în anii viitori.

În acest proiect au fost implicaţi elevii claselor: a VII-a, IX-a uman, a IX-a real, a X-a uman, a XII-a real.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.