COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 24.03.2022, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 1242 între Liceul Teoretic Teiuș, în calitate de beneficiar și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, aferent proiectului  „Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin achiziția echipamentelor de protecție și dispozitivelor medicale pentru Liceul Teoretic Teiuș”.

Proiectul având codul MySMIS 145532 a fost depus în cadrul programului de finanțare Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)  2014-2020, Componenta 1, Cod apel : POIM/964/10/1  .

Obiectivul general , realizat, al proiectului/scopul proiectului consta în asigurarea unei capacitați adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin acțiunea de dotare a unitații de învațamânt preuniversitar de stat cu echipamente de protecție / dispozitive de protecție medicale, care va conduce la rezultatul urmarit prin apelul de proiecte, de diminuare a riscului de propagare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 în sistemul public de învațamânt preuniversitar, în particular la nivelul Liceului Teoretic Teiuș.

Obiectivele specifice realizate ale proiectului sunt ː

1. Creșterea numarului entitaților publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.

2. Creșterea capacitații adecvate de gestionare a crizei sanitare.

3. Decontarea echipamentelor de protecție și a dispozitivelor medicale achiziționate începând din data de 01.02.2020.

4. Achiziționarea de noi echipamente /dispozitive de protecție , respectiv : măști de protecție, dezinfectant biocid de suprafețe, dezinfectant de mâini , alcool sanitar, săpun lichid, soluție hipoclorit, dispensere automate pentru dezinfectant de mâini, lămpi bactericide/ virucide, nebulizatoare pentru dezinfecția aerului, mănuși de unică folosință, echipament individual de protecție .

Principalul beneficiu direct al faptului că solicitantul a fost sprijnit pentru dotarea cu echipamente de protecție este creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare. Rezultatul contribuie la îndeplinirea indicatorului de realizare imediată, ținând cont că scopul furnizarii și respectiv, al decontării echipamentelor de protecție, este sprijinirea unitații de învațamânt pentru gestionarea crizei cauzate de virusul SARS-CoV-2.

În mod specific, rezultatul va contribui la respectarea măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc,  care prevede că în cadrul unităților de învățământ sunt permise activitățile didactice și alte activități specifice, precum si organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi, cadre didactice, în condițiile respectarii măsurilor de prevenire, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne.

Valoarea totală a proiectului  este de  403012,34 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU este de  319712,34 lei .

Data începerii proiectului este 24.03.2022 , iar data finalizării acestuia ,  31.03.2023.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.