Campania Globală pentru Educație

În Campania Globală pentru Educație, Liceul Teoretic Teiuș a dezbătut tema „Drepturi egale, șanse egale”

 

Campania Globală pentru Educație (CGE) este o inițiativă a societății civile, începută în anul 1999, care are ca scop combaterea crizei globale din domeniul educației. Dreptul la educație este un drept fundamental al omului, iar misiunea tuturor este de a se asigura că autoritățile iau măsuri pentru a respecta fiecărei persoane dreptul la o educație publică gratuită și de calitate.

Pe durata Săptămânii Globale de Acțiune (5 – 11 mai 2014), în mii de școli, din aproape 100 de țări ale lumii, s-au desfășura activități prin care elevii, profesorii și invitații lor au încercat să atragă atenția opiniei publice și factorilor de decizie asupra faptului că dreptul la educație aparține fiecărui copil și dizabilitatea nu trebuie să reprezinte o barieră.

Ideea centrală a campaniei este o provocare pentru comunitatea internațională care trebuie să acționeze acum pentru a opri marginalizarea copiilor cu dizabilități. Trebuie să se asigure că, prin accesul la educație adecvată, copiii cu dizabilități nu se vor mai confrunta cu marginalizare pe viață, sărăcie și nedreptate. Sistemele de educație incluzivă, bazate pe o abordare din perspectiva drepturilor copilului, nu mai trebuie să fie iniţiative răzleţe, ci o practică generală, deoarece constituie un aspect central în realizarea unei educații de calitate pentru toți elevii și în dezvoltarea unei societăți mai incluzive.

În cadrul Campanie Globale pentru Educație elevii Liceului Teoretic Teiuș au fost implicați într-o serie de activități educative care au vizat următoarele obiective: analizarea și înțelegerea sensului noțiunii de ”dizabilitate”, explorarea legăturile dintre sărăcie și dizabilitate, discutarea despre modul în care dizabilitatea afectează educația și participarea școlară, dezbaterea modalităţii de susținere a educației pentru copiii cu dizabilități, precum și învățarea unor strategii de promovare a educației pentru copiii cu dizabilități.

Sub coordonarea profesorului Marius Pintea, la nivelul unitații de învățământ s-au desfășurat diferite activități formale și nonformale precum: lecția „Drepturi egale, șanse egale”, jocul „Șerpi și scări”, diferite studii de caz, realizare de eseuri, mesaje și scrisori cu participarea directă a elevilor.

Prin aceste activități elevii au fost solicitați să observe și să înțeleagă obstacolele care îi împiedică pe copiii cu dizabilități să meargă la școală, dar și factorii care contribuie la a oferi, acestor copii, accesul la o educație de calitate, cu adevărat incluzivă.

De asemenea s-a avut în vedere punerea elevilor în situații concrete în care să găsească soluții cu privire la condițiile pe care școala și comunitatea le pot oferi pentru educația incluzivă a copiilor cu dizabilități (atât oportunitățile, cât și obstacolele), dar și ce măsuri ar trebui luate la nivel local, național sau chiar internațional pentru a asigura respectarea dreptului la o educație de calitate pentru copiii cu dizabilități.

Elevii din școlile de masă ar trebui să înțeleagă că la nivel global copiii cu dizabilități reprezintă grupul cel mai vulnerabil din perspectiva respectării universale a dreptului la o educație de calitate – promisiune asumată de comunitatea internațională atât prin Obiectivele Educației pentru Toți, cât și prin Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, dar și idealul Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (2006) care prevede că educația incluzivă reprezintă mecanismul esențial pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor cu dizabilități.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.