RADIOFONIA ROMÂNEASCĂ

Chiar dacă la sfârșitul secolului al XIX-lea, în cele trei provincii românești nu existau forme superioare de învățământ, totuși, mulți învățăcei s-au documenat asupra revoluției tehnologice ca un liant al celei industriale. În domeniul tehnologic atât pe teritoriile actuale ale tării cât și în vestul Europei, tinerii noștri au excelat de la inventator până la nivel de pionierat în domeniile: literaturii, construcțiilor de căi ferate și maritime, ori aviatice și respectiv electronice și mai apoi electrotehnice.
Așa se explică, apariția și consolidarea RADIOFONIEI ROMÂNEȘTI care a debutat în anul 1908 prin instalarea primului post de radiotelegrafie la Constanța care aparținea
Serviciului Maritim Român. Ulterior s-au instalat alte posturi la: Călărași, Cernavodă și Giurgiu.
Între anii 1925-1928 un grup de tineri radioamatori entuziaști sub conducerea tânărului fizician Dragomir Hurmuzescu(1865-1954) au construit și experimentat primul post de radio românesc. Drept urmare, la 1 noiembrie 1928 stația radio din București a început emisia la ora 17, pe lungimea de undă λ = 401,6 m cu salutul „Alo, alo aici Radio România!”, urmat de discursul profesorului Hurmuzescu-părintele Societății Române de Științe. De acest post de radio avem parte și astăzi, chiar dacă stațiile de radio și cele de emisie-recepție au evoluat și continuă să se perfecționeze.
Și pentru că în această toamnă s-au împlinit 90 de ani de emisie, noi elevii claselor IX-XI din Liceul Teoretic Teiuș ne-am dorit cu sprijinul d-nei profesoare LUP MARIA să ne aprofundăm cunoștiințele în domeniul radiofonic, pornind de la construcția, mărimea și caraceristicile tehnice ale primelor aparate de radio până la folosirea undelor în domeniul aviatic și astronautic ori astronomic. Ne-am bucurat să auzim primele cuvinte ale cosmonautului rus Iuri Gagarin rostite în anul 1961 și, captate din spațiu prin unde radio ori, ale primei femei cosmonaut Valentina Tereskova emise din nava Vostok 6 în anul 1963.
Am dezbătut activitatea științifică a dascălului și cercetătorului deopotrivă Hurmuzescu. Domnia sa a înfințat primul laborator de electronică la Iași, ca urmare a colaborării cu renumitul profesor Lippmann-conducătorul tezei sale de doctorat, dar și cu soții Marie și Piere Currie, implicâdu-se în mod activ și continuu în cercetarea științifică mondială. A invetat primul electroscop de care s-au folosit în cercetările lor științifice cei mai renumiți fizicieni de la începutul secolului XX.
Actualmente undele radio domină încă teritoriul telecomunicaților spațiale de pe Selena și în curând și de pe alte planete. Pentru orice persoană de pe Terra și din spațiu undele radio reprezintă cea mai rapidă formă de comunicare și informare în eter.

r1

r2

r3

r4

r5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.