Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teiuș la procesul de învățare online prin furnizarea tabletelor școlare și a altor echipamente IT pentru activități didactice

Denumirea Beneficiarului: LICEUL TEORETIC TEIUȘ

Scopul proiectului: Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teiuș si a structurii arondate, Școala Primară Căpud, la procesul de învățare în mediul online, prin achiziționarea de echipamente mobile de tipul tabletelor pentru uz școlar, destinate elevilor, precum si a unor echipamente si/sau dispozitive electronice necesare activităților didactice (pentru cadrele didactice sau pentru sălile de clasă), astfel încât procesul educațional să se desfășoare în condiții cât mai sigure.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Facilitarea accesului elevilor, înmatriculați în anul scolar 2020-2021 în cadrul unității de învățământ, la procesul de predare online prin furnizarea a 640 tablete de uz școlar, până în luna a 10-a a perioadei de implementare a proiectului.
  2. Promovarea desfășurării optime a procesului de predare online prin furnizarea a 170 echipamente / dispozitive IT pentru activități didactice, până în luna a 10-a a perioadei de implementare a proiectului.

Rezultate preconizate:

  1. Un număr de 640 de tablete pentru uz școlar furnizate elevilor înmatriculați în anul școlar 2020-2021 în cadrul unității de învățământ, până în luna a 10-a a perioadei de implementare a proiectului.
  2. Un număr de 170 de echipamente / dispozitive IT furnizate pentru activități didactice în mediul online, până în luna a 10-a a perioadei de implementare a proiectului.

Valoarea totală a proiectului: 1.616.751,67 lei

Valoarea cofinanțării UE (FEDR): 1.302.624,72lei

Valoarea nerambursabilă din bugetul naţional: 229.874,95 lei

Data începerii proiectului: 26.04.2021

Data finalizării proiectului: 26.11.2021

Cod MySMIS proiect: 144008

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Competitivi împreună!

Date de contact: 

Site: https://liceulteoreticteius.ro/

E-mail: liceulteius@yahoo.com

Telefon: 0258.851.157

Manager de proiect: Pintea Marius – Cosmin

Telefon: 0745.093.273

Adresă: Str. Decebal, nr. 22, Teiuș, cod poștal 515900, jud. Alba

Link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, https://mfe.gov.ro/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.