Profilul şcolii

Nivel de învățământ Preprimar, primar(CP-IV), gimnazial (V-VIII) și liceal (IX-XII)
Filieră Teoretică
Profil Real și Uman
Specializări Științe ale naturii și Filologie
Limba de predare Limba română
Număr de clase și formațiuni 37(8 preprimar, 12 primar, 8 gimnazial, 8 liceal)
Număr de elevi 782(143 preprimar, 249 primar, 193 gimnazial, 197 liceal)
Număr de posturi 70, 47(52, 47 personal didactic, 4.5 didactic auxiliar, 13.5 nedidactic))